Diễn Đàn ^^ HĐH Nghệ Tĩnh

Diễn đàn trao đổi giải trí của sinh viên người Nghệ Tĩnh đang học tập tại cao đẳng công nghệ HN


  Từ điểm tiếng Nghệ Tĩnh

  Share
  nguyenvu38
  nguyenvu38

  Tổng số bài gửi : 250
  Join date : 12/11/2010
  Age : 29
  Đến từ : can lộc-hà tĩnh

  Từ điểm tiếng Nghệ Tĩnh

  Bài gửi by nguyenvu38 on Thu Jan 06, 2011 3:53 pm

  Mời các bạn đọc bài từ điển Nghệ tĩnh nha:

  ả=> chị
  À ni = thế này
  A răng:như thế nào?  bay=>chúng mày
  bật lả=> bật lửa
  Bâu (áo, quìn)= túi( áo, quần)
  Béng = bánh
  Biêu=đuổi theo, rượt theo
  Bổ= ngã
  Bô-ồng = bồng
  bù=>(quả) bầu
  bựa ni=> hôm nay
  bựa qua=> hôm qua
  Bựa túi= buổi tối.

  Cái Đài = Cái Gàu ( Quê bần tăng gọi như thế ^^)
  Cá ^Cá Tràu = Cá quả = Láu ^
  Ceng = canh
  chộ->thấy
  Chạc = dây
  cẳng=chin=> chân
  chi nà->gì cơ
  Chi Rứa=Sao Thế
  Choa = Bọn tớ
  Coi = xem
  Cò lẹ = có lẽ
  Con mọi = con muỗi
  con oong=>con ong
  Con ròi = con ruồi
  Con Tắn = Con rắn
  con tru=>con trâu
  Cộ = cũ
  Côộc=>gốc
  cơn==.cây
  Cơn má = cây mạ

  cươi=> sân
  cựa ngọ=> ngõ
  Cụng = cũng
  Cức = tức
  Cươi = sân
  Cựa ngọ =>cửa ngõ
  cươi =>sân
  Cù trắp,cà trắp:nói dối

  Du => dâu
  độ=> đậu, đỗ;
  đạ=> đã.
  Đoọc = đọc
  đàng->đường..
  Đọi **a = bát đũa
  Đụa=Đũa
  Dắm= dám( Trong "dám làm dám chịu")
  Dám=khóc
  đã = đạ
  Dừ= giờ
  Đập chắc = đánh nhau
  Đợ = đỡ
  Đàng cấy = đường cái
  đòn triêng=>đòn gánh
  đàng=>đường

  eng-> anh

  Gắt(ló) = gặt(lúa)
  Gin = gần
  Gầng = gừng
  Giả mần = giả vờ, giả đò
  gấu=gạo
  gim=gần

  Hoọc chuyện = nói chuyện
  Họ = đứng, đừng lại
  Hại = sợ, hãi
  hoọc=>học
  Hà Răng=Là Sao

  Két = mũ lưỡi trai
  Khi nại= lúc nãy


  Lô-ông = lông, trồng
  Lợ = lỡ
  Lạo (ni) = lão (này).
  Ló = lúa
  Lặt = nhặt
  Lọc = luộc
  mi=>mày
  mô->đâu
  mềnh=> mình
  Mụ ôông = vợ chồng
  Mụi = mũi
  Một chắc = một mình
  Mắc = bận
  Mờng = mừng
  Mui = môi
  Mói = muối
  Mần = Làm
  Mại = mãi
  Méng = miếng(bánh)
  Méc = mách
  Mô=Đâu

  nhà choa=>nhà tao
  Ni ==> này
  Nhởi==> chơi
  Nhô-ông = Chồng.
  ngài=> người
  Nhớp = bẩn, dơ
  Náng= nướng
  Nhít= nhất
  Nhi= như( ví dụ như)
  Ngái = xa
  Nói (phô) láp = nói dối
  Nác=Nước
  Nỏ = không
  Nác=>nước
  ngá=>ngứa
  nhác=lười,làm biếng

  ôốc=>ốc
  Ô-ông = ông

  Phô = Nói


  Quìn= quần
  Quin bây = Bọn bay, chúng mày.

  Rớt = rơi
  Rầy = ngại, ngượng
  Rọt = ruột
  Ràn = chuồng
  Rú = núi
  riệu=>rượu
  ròi=>ruồi
  răng => sao
  Rạ = rựa
  rứa à->vậy hả
  rọng=>ruộng  tóm=> gầy
  tau=> tao;
  tra=> già
  Trôốc = đầu
  Trậm = chậm
  Treng = tranh
  Trơ trớ = vớ vẩn
  Tức cười = buồn cười
  Tê ==> Kia
  Toóc = Rạ
  Trợt = Xước.
  Trục cúi=đầu gối
  Truột = tuột.
  Trấy Cơn = Trái Cây
  Thịt Loọc = Thịt Luộc
  Tay chin (là các ông bà hay nói) = tay chân
  tru => trâu
  Trặt = chặt
  trấy=> trái,quả
  Tì = thì  ưng, nỏ, khung -> không
  Ung = ông, bạn

  xã = xạ

  Vô= vào
  Vo trô-ốc = gội đầu

   Hôm nay: Wed Jan 23, 2019 1:26 am